si_uni  ta_uni
TamilEnglish
මුල් පිටුව අප අංශයට අයත් කණ්ඩායම (කාර්ය මණ්ඩලය)
අප අංශයට අයත් කණ්ඩායම (කාර්ය මණ්ඩලය)

 

  •  ජී.පී.එන්. මහේෂ් අබේසේකර මයා (අධ්‍යක්ෂ)
  •  එල්.එච්. ලතිකා හපුආරච්චි මිය (පරිසර කළමණාකරන නිලධාරී)
  •  ඩබ්.ඒ.එන්.පී. කුමාරී මිය (පරිසර කළමණාකරන නිලධාරී)
  •  සරත් ගුණරත්න මයා (පරිසර කළමණාකරන නිලධාරී)
  •  ඊ.එම්.එස්.ඩී ඒකනායක මිය (පර්යේෂණ සහකාර)
  •  පී.එන්.ඒ.එස්. කුමාර මයා ( බීට්ටු වන නිලධාරී)
  •  ජේ.ඒ.එච්. ප්‍රබෝධා මිය ( සංවර්ධන නිලධාරී)
  •  ඊ.ඩී.අයි. ජයවර්ධන මිය ( සංවර්ධන නිලධාරී)
  •  කේ.ඒ.ඒ අබේරත්න මයා ( කාර්යාල කාර්ය සහායක)
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2015 පෙබරවාරි 12 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:21