si_uni  ta_uni
TamilEnglish
ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

අපගේ මාතෘ භූමිය වන ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය සංරක්ෂණය, සුරැකීම සහ කළමනාකරණය කිරිම සඳහා නායකත්වය සහ මාර්ගෝපදේශකත්වය සැපයීමේ මහඟු කාර්යය පැවරී ඇත්තේ පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයටයි. තවද, දේශගුණික විපර්යාස හා සම්බන්ධ විවිධ පරිසර ගැටළු, ජෛව විවිධත්වය, භූමි හායනය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ අනෙකුත් පාරිසරික ගැටළු වලදී ගෝලීය වශයෙන් අපට ඉටු කිරීමට ඇති වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නැංවීමේ කාර්යයන් අපේ අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී ඇත.

ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා “මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම“ ජාතික සංවර්ධන රාමුවට සමගාමීව, ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රමෝපායන් සහ ක්‍රියාකාරී සැලසුම් කිහිපයක් අප අමාත්‍යාංශය මගින් සකස් කොට තිබේ. සම්බන්ධිත කොටස්කාර නියෝජිතායතන වලද සහභාගිත්වයෙන් අමාත්‍යාංශය සහ එහි විෂයපථයට අයත් නියෝජිතායතන මගින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවෙමින් පවතී.

අතීතයේදී සිදුකෙරුණු අදූරදර්ශී සහ අක්‍රමවත් වැඩසටහන් නිසාවෙන් අද අපි පාරිසරික ගැටළු ගණනාවකට මුහුණ දී සිටිමු.

කෙසේ වුවද, පාරිසරික පරිහානිය ප්‍රධාන බරපතල ගැටළුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති අතර, පරිසරය සුරැකීම සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය තුළ අන්තර්ගත අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස අවබෝධ කොට ගෙන ඇති බැවින් සමස්ථ ආර්ථික වර්ධන ක්‍රියාවලියට මානුෂීය මුහුණුවරක් ලබාදීම සඳහා මාර්ග සොයමින් මාගේ අමාත්‍යාංශය විසින් පියවරෛන් පියවර මෙම ගැටළු ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබේ. පාරිසරික ස්ථායීභාවය තුළ සිදුවන ඕනෑම බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් රටෙහි දිගුකාලීන සංවර්ධන ස්ථායීභාවය තුළ බරපතල පැටලිලිසහගත බවක් ඇති විය හැකිය

ශ්‍රී ලංකාව බහුපාර්ශ්වික පාරිසරික එකඟතා 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් (MEAs) සහ සමහරක් ප්‍රකාශයන් සමග ගිවිසුම්ගතව ඇති අතර සිය කැපවීම් වල ප්‍රතිඵල සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහාත් මෙම එකඟතා වලින් ප්‍රයෝජජන ලබාගැනීමේ යාන්ත්‍රණ දියුණු කිරීම සඳහාත් සෑම උත්සාහයක්ම දරනු ලැබේ. රට ත්‍රස්තවාදය හේතුවෙන්, සමාජ, දේශපාලනික සහ ආර්ථික අංශ වල අසීරු කාලපරිච්ඡේදයකට මුහුණපා සිටියදී පවා දූරදර්ශී දේශපාලන නායකත්වයක් යටතේ පරිසරය සුරැකීම ට සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්තින් සකස් වීම ගැන අප හට සාඩම්බර විය හැකිය. රජයේ දැඩි අධිෂ්ඨානශීලීභාවය හේතුවෙන් පාරිසරික සහ ආර්ථික ස්ථායීභාවය එක සමාන පදනමක තැබීමට හැකි ව ී ඇත.

ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන්, මගේ අමාත්‍යාංශය ස්වභාව ධර්මයේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති කිරීම සඳහා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ දියත් කරන පාරිසරික සංවර්ධන උත්සාහයන් ඔපමට්ටම් කිරීම සඳහා කොටස්කරුවන් වශයෙන් මිනිස් සහභාගිත්වය පුළුල් කිරීමට ඉඩ පහසුකම් සපයා දෙනු ලැබේ.

ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාවන්ගේ ප්‍රගතිය නිරූපනය කිරීමත් පොදු ජනතාව සහ බාහිර ලෝකයට තොරතුරු ව්‍යාප්ත කිරීමත් මේ උත්සාහයේ අරමුණයි. වඩා යහපත් පරිසරයක් සඳහා අවශ්‍ය වන පරිදි හා අවශ්‍ය වන විට සුදුසු පිළියම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා අපේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව ඔබගේ වටිනා අදහස් දැක්වීම අප අගය කොට සලකමු.

ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ,
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය.

  • දුරකථන සම්බන්ධය : 011-2123456
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2013 මාර්තු 01 වෙනි සිකුරාදා, 11:54