si_uni  ta_uni
TamilEnglish
පුරප්පාඩු - ජෛව පද්ධති සංරක්ෂණ සහ කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම

 

  • රැකියා පිළිබඳ විස්තර (TOR)
  1. මූල්‍ය කළමනාකරණ විශේෂඥ
  2. ප්‍රසම්පාදන විශේෂඥ
  3. අධීක්ෂණ හා ඇගයුම් විශේෂඥ
  4. සන්නිවේදන විශේෂඥ
  5. මූල්‍ය කළමනාකරණ නිලධාරී
  6. ප්‍රසම්පාදන නිලධාරී
  7. පරිසර නිලධාරී
  8. සමාජ සංවර්ධන නිලධාරී
  9. තාක්ෂණික නිලධාරී 
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 ජනවාරි 15 වෙනි ඉරිදා, 11:21